Tuesday, April 21, 2015

Зелениковец

Зелениковският манастир е лично изживяване. Зелениковският манастир е машина на времето. В Зелениковец се срещат стари и нови богове. Нощем вятърът говори на древен език. Въздухът е пропит с история. Земята трепти по друг начин. Дърветата са живи, величествени, непоклатими. Животът върви по други коловози. В Зелениковец е важно да бъдеш себе си. Заради духът и заради Баба Дана.
No comments:

Post a Comment