Sunday, June 28, 2015

Градината...

...която дава, която храни, която краси. Нямам никакви заслуги за плода на тази градина; за сега само гледам и уча, пипам внимателно и предпазливо, но някой ден, когато останем тук завинаги, ще й бъда истинска стопанка.

п.с. Гъбите не са ядливи и култивирани, но затова пък много симпатични. 

No comments:

Post a Comment