Tuesday, September 8, 2015

Неусетно,

зад гърба ми, е нацъфтял глогът, шипката е огнена, тревата е пожълтяла, крушите, сливите, ябълките са превили плодните дървета, листата са топла охра.Кога успява Природата да мине толкова внезапно от един сезон в друг? Защо не ни оставя малко време да приемем промените? 


No comments:

Post a Comment