Tuesday, September 5, 2017

Черпя

с няколко глътки топло/синьо/бакърено/плодово/зеленчуково от края на август. И един разказ за корените. 


No comments:

Post a Comment