Tuesday, August 26, 2014

sun is shinin'

Една цяла България за два дни. Един слънчев делник на плажа на Паша Дере. Срещи с две близки същества, след две години раздяла. Едно рижо куче. Един син чадър. Едно безкрайно море. Хиляди усмивки. Хиляди сияйни слънца. 
No comments:

Post a Comment