Sunday, May 31, 2015

Днес...

беше ден на домашно мамино ягодово сладко,  бране на череши, лежене в двора, детски спомени от летата на село, макове, билки, забравени полски пътища, на студено бяло вино. Днес беше ден на спокойни мисли, на шарени сенки и семейни разговори. Днес беше истински ден!


No comments:

Post a Comment