Monday, June 8, 2015

Един такъв огромен Юни

Няма шанс да се върна в града, просто няма!Знам, че имам още малко задължения, но не мога, искам да съм постоянно по поляните, под дърветата, в реката, срещу слънцето!
























No comments:

Post a Comment