Thursday, August 13, 2015

* * *

Гордият, величествен Ботев - погледахме го, вместо да го изкачим, но и това стигна за презареждане. Научих нов път към хижата (който явно само аз не съм знаела); горско, сенчесто благодатно изкачване. Заземихме се, подишахме планинската хубост, приспахме грижите на припек, слязохме малко по-силни и малко по-мъдри. 
Балкан, обичам те!

No comments:

Post a Comment