Sunday, May 8, 2016

Waters of may

Колко много дъжд се изля последните дни, земята прелива, реката е страшна, завива ти се свят като я погледнеш. Навсякъде вода, вода, вода...Капят стрехите, капят дърветата, гърми и се кара небето.Бяхме планирали един дълъг и горист пикник, но времето не позволи и се наложи да се задоволим с познати пътища. И все се надявам, че лятото е дошло, а то все не идва.
No comments:

Post a Comment