Sunday, October 16, 2016

Търновски етюди

Градът на балконите, на котките, на гълъбите, на тесните улици, на стълбите, на художниците,на поетите, на кестените, на цветното и черно-бялото.Моят си град.Стар и задрямал,  и същевременно млад и буден, напукващ се, събарящ се и издигащ се отново. Любим град.Град на радост и малко тъга. Град- корен, който нося с мен навсякъде и винаги звучи така.


No comments:

Post a Comment