Wednesday, October 12, 2016

Разните му есенни неща

които ми грабваха окото докато качвахме пътеката до Зелениковец, докато гоних котките из двора на къщата в Орешак, докато лежах по поляните на Баба Стана и докато крачех по тесните улички на Търново.No comments:

Post a Comment