Wednesday, April 12, 2017

Април е

1. Събуждащата се земя


 2. Цъфналите прасковени дървета


3. Любимите ми нарциси


4. Дворовете, обсипани с глухарчета


5. Снегът по гърба на планината


6. Върбите на Връбница


 7. Тихото жужене на живота


6. Нарастващото усещане, че всичко е наред.

No comments:

Post a Comment