Sunday, September 29, 2013

...или една махала в детайли

Махала Баба Стана, която се намира на няколко километра от село Орешак, е вероятно едно от най-магическите места, които съм посещавала.Не заради някаква особена архитектура, а просто защото (колкото и клиширано да звучи) времето е заспало в купата сено от снимките.С неопределен брой постоянни жители, без транспорт до там или действащ магазин, махалата е като мост към друг свят, един такъв тих и спокоен...


снимки: Nikon D60


No comments:

Post a Comment