Sunday, February 19, 2017

* * *

В първите снимки- цар Януари. В следващите- опърпаният Февруари и плаха надежда за пролет. Днес в гората се чуваха птички и някак си ми се стори, че я усещам, че идва. Обаче сега пак вали сняг и си казвам, тая зима няма край, просто е вечна...

1 comment: